SLUŽBY

Overenie riadnych a

 mimoriadnych

účtovných závierok

Overovanie konsolidovaných

účtovných závierok

podľa IFRS

Overenie súladu údajov

uvedených vo výročných

správach s účtovnými závierkami

Špeciálne zákazky

Previerky účtovníctva

Posúdenie finančnej spôsobilosti

Návrhy na optimalizáciou podnikových procesov

Fúzie spoločností a predaj podnikov

Potrebujete pomôcť? KONTAKTUJTE NÁS

Email

Adresa

Štefana Višňovského 2354/6, 96001 Zvolen

Telefónne číslo