Naši klienti

 • potraviny
 • farby a stavebný materiál
 • audiovizuálna technika
 • krby a vykurovacia technika
 • mrazené potraviny
 • priamy predaj liečiv a zdravotných výrobkov
 • komponenty pre automobilový priemysel
 • zariadenia a baliace stroje pre potravinársky priemysel
 • rastlinná a živočíšna výroba
 • Výroba koreninový zmesí
 • strojárska výroba pre energetiku
 • výroba oceľových komponentov a ich povrchová úprava
 • výroba hliníkových komponentov pre automobilový priemysel
 • výroba oceľových výpalkov pre železničnú dopravu
 • výroba mydiel a šampónov
 • výroba reziva
 • výroba plastových komponentov pre elektrickú energiu
 • výroba elektrickej energie (hydroelektrárne, tepelná elektráreň, fotovoltická elektráreň)
 • ťažba dreva a lesná výroba
 • výroba tlakových nádob
 • výroba konštrukcií pre telekomunikácie
 • Výstavba obchodných centier
 • Výstavba bytových komplexov
 • Medzinárodná kamiónová preprava
 • Prenájom nebytových priestorov
 • Cestovný ruch (kongres hotel, golfové ihrisko)
 • Termálne kúpele
 • Audit a certifikáty kvalit
 • Nadácie (na ochranu životného prostredia)
 • Všeobecne prospešné služby (domovy sociálnych služieb, humanitárne činnosti)
 • Súkromné školy