Vítame Vás na stránkach spoločnosti Ecopora s.r.o.

Práve ste vstúpili do audítorskej
spoločnosti pre Vás.

Ponúkame širokú škálu služieb pre Vašu spoločnosť,  ku každému klientovi pristupujeme s profesionálnou starostlivosťou. Základným cieľom našej spoločnosti je spokojnosť klienta.
Spoločnosť Ecopora s.r.o. je dynamická audítorská spoločnosť, ktorej základným cieľom je spokojnosť klienta s komplexnými službami a komfortným a individuálnym prístupom.

 

 

Naša spoločnosť sa riadi Etickým kódexom
(Code of Ethics) vydaným Výborom pre etiku IFAC.

Základnými princípmi tohto
Etického kódexu sú :

Bezúhonnosť
Objektívnosť
Odborná spôsobilosť a náležitá starostlivosť
Dôvernosť informácií
Profesionálne správanie

Kontakt

+421 903 439700
+421 949 210444
E-mail: ecopora@ecopora.sk

Správa o transparentnosti

Správa za rok 2011:
tu v PDF

Správa za rok 2012:
tu v PDF

Správa za rok 2013:
tu v PDF

Správa za rok 2014:
tu v PDF

Správa za rok 2015:
tu v PDF

SK EN